Privacy

PRIVACYVERKLARING


Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG.   Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.


De volkstuinvereniging Dorrestein, (Dorresteinsesteeg 4A, 3817 GC Amersfoort) vraagt aspirantleden, leden en ‘tuinmaatjes’ om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres


Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het opstellen en bijhouden van:

 • Ledenadministratie
 • Wachtlijst
 • Lijst tuinmaatjes
 • Lijst tuinverdeling
 • Sleutel/Borglijst
 • Financiële- en debiteurenadministratie
 • Om u per post, e-mail of telefonisch te kunnen informeren over zaken die spelen binnen de vereniging. 


De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt zonder dat daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verkregen, bijvoorbeeld in geval van  het aanmelden bij het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging en zal niet met anderen worden gedeeld.


Leden kunnen altijd inzage krijgen in de gegevens die geregistreerd staan. Dit kan door een email te sturen aan het secretariaat van de vereniging (secretariaat@volkstuindorrestein.nl).  Ook hebben leden het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen.


Als het lidmaatschap is opgezegd, en er over en weer geen (financiële) verplichtingen meer bestaan, dan worden alle persoonsgegevens binnen 8 weken verwijderd uit het ledenbestand.  Van aspirantleden die op de wachtlijst staan, en zich laten schrappen van deze lijst, verwijderen wij alle gegevens binnen 4 weken.


Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt via de website niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en gelezen. De website maakt zo mogelijk gebruik van cookies, die zijn nodig voor een goede werking van de website, bevatten geen persoonlijke gegevens, en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.