Over Ons

Over Volkstuin Dorrestein...


Over de Vereniging

Jaarlijks, eind januari is de Algemene Ledenvergadering. Daarin worden belangrijke besluiten zoals over de interne regels, de contributie e.d.

Ook worden dan, zoals bij elke vereniging, de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester goedgekeurd.

Het Jaarverslag vindt u hier en het Huishoudelijk Reglement hier.